Activities

 

 

Louisianský leopardí pes je všestranné pracovné plemeno.

Môžete sa s nimi venovať rôznym druhom športu alebo práce, na slušnej úrovni.

V našej chovateľskej stanici Wyanet´s Catahoulas, sa s našimi leopardími psami venujeme niektorým aktivitám:

 

COURSING AND TRACK RACING

 

...text SOON...

 

AGILITY

 

...text SOON...

 

HERDING CATTLE

 

...text SOON...

 

HOG BAYING

 

...text SOON...

 

CANIS THERAPY

 

...text SOON...

 

OBEDIENCE

 

...text SOON...

 

DOGSHOWS

 

Ide o predvedenie psa v postoji a v pohybe. Psy a suky v jednotlivých triedach hodnotí rozhodca. Ten z každej triedy vyberie najlepšieho jedinca, ktorý ďalej postupuje do užšieho výberu, až nakoniec vyberá víťaza plemena - BOB (Best Of Breed). Vyhráva pes, ktorý podľa rozhodcu najviac spĺňa predpísaný štandard.

Pes, aj majiteľ na výstavu musia byť riadne a vhodne pripravení. Pes musí ovládať správny postoj a musí sa vedieť pohybovať vo výstavnom kruhu. Majiteľ - vystavovateľ by mal vedieť psa vhodne naviesť do výstavného postoja a musí vedieť psa správne vodiť vo výstavnom kruhu, poznať pokyny rozhodcu. Pes taktiež musí ovládať základy sebaovládania, poslušnosti. Pes aj majiteľ by mali dokázať spolu dobre komunikovať. Postoj je nutné sa naučiť a trénovať aj mimo výstavných kruhov.

Výstava je vynikajúci spôsob socializácie pre leopardie šteniatka, ale aj staršie psy. Odporúčame návštevy väčších výstav.

Niektorí majitelia leopardích psov polemizujú o vhodnosti/nevhodnosti výstav pre leopardie psy, nevnímajú tento druh aktivity ako prácu so psom. Avšak táto záľuba je rovnako náročná, ako akýkoľvek výcvik psa. Výstavy spôsobujú únavu hlavne psychickú, pre psa, a pre majiteľa aj fyzickú.

Je potrebné si uvedomiť, že nie každý leopard sa rodí ako stvorený pre výstavné kruhy a nie každý je rodený šampión. Ak pes nemá žiadané výsledky, nemal by sa z neúspechu obviňovať ani pes a ani chovateľ. Je vhodné skúsiť iný druh aktivity, v ktorej sa leopard viac nájde.