NOVINKY / NEWS:    |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016   |  2015   |  2014  |  2013  |  2012

 

 

 

 

*** PRIPRAVUJEME / PREPARING: ***

 

 

ŠTENIATKA - VRH "K" - * DECEMBER 2020 *

PUPPIES - LITTER "K" - * DECEMBER 2020 *

 

***********************************

 

ŠTENIATKA - VRH "L" - * MAREC 2021 *

PUPPIES - LITTER "L" - * MARCH 2021 *

 

 

!!! PRIJÍMAME REZERVÁCIE / WE ACCEPT DEPOSITS !!!

 

KONTAKTUJTE NÁS / CONTACT US:
+421 908 755 031 / wyanets@gmail.com

fb: @wyanets.catahoulas.kingdom

 

 
 
13/09/2020
 
Po niekoľkých rokoch sme sa prišli ukázať na klubovú výstavu CCEU.
Prihlásené suky:

       After few years we again came to show us at the CCEU Club´s dogshow.

Females entered:

 

1. Wyanet´s GWENELDA - tr.otvorená / open class: Excellent 2, Res. CAC

2. CAYCE - tr. veteránov / veteran class: Excellent 1, Best Of Veteran

Záverečné súťaže / Final competitions:

1. miesto / 1st place BEST TWO

 

10/09/2021
 
Pripravujeme pre vás nový, modernejší refresh v dizajne webstránky, menšie aj väčšie úpravy a zmeny. Pôjde o dlhší proces, a zmeny bude možno vidieť postupne. Už teraz si môžete prezrieť napríklad vynovené profily v sekcii "Naše Feny" - sú dvojjazyčné, aktualizovali sme niektoré informácie, ako fotky rodičov, doplnili rodokmene, apod. Prajeme vám príjemné prezeranie.
................
We are preparing for you a new, more modern refresh of website design, smaller and bigger edits and changes. It all will take more time to do, and changes will be visible gradually. Already right now is possible to visit and look for example new profiles of "Our Females" section - they are in two languages, we refreshed some informations, pics of parents, filled pedigrees, ect. We wish you a nice browsing.
 
 
06/09/2020

 

Dnes sme absolvovali cisársky rez. Nastali vážne komplikácie v posledných najrizikovejších dňoch gravidity, so smutným a fatálnym koncom. Prišli sme o celý vrh "K". Ťažko vyjadriť pocity...Matka sa po narkóze prebrala, je silná a mala by sa bez následkov zotaviť. Najhoršie je sledovať ju, ako plače a hľadá svoje šteniatka...

................

We are after C-section. There big complications happend during last the most risky days of pregnancy, with a fatal end. We lost whole litter "K". It´s so hard to explain the feelings...Mother woke up after narcosis, she seems is strong and should to recover well soon. The worst thing is to look at her to crying and searching for her puppies...

 

 

* ČAKÁME ŠTENIATKA - VRH "K" - AUGUST 2020 *

* PUPPIES EXPECTED - LITTER "K" - AUGUST 2020 *

 

!!! PRIJÍMAME REZERVÁCIE / WE ACCEPT DEPOSITS !!!

 

KONTAKTUJTE NÁS / CONTACT US:
+421 908 755 031 / wyanets@gmail.com

fb: @wyanets.catahoulas.kingdom