HISTÓRIA PLEMENA

 
Louisianský leopardí pes – Catahoula si k nám našiel cestu až z ďalekej americkej Louisiany. Plemeno Catahoula sa začalo profilovať veľmi dávno. Jeho legendami opradená história nás zavedie k Indiánom, ktorých tieto psy sprevádzali pri love a boli im výbornými spoločníkmi a strážcami. Títo spolu žili v blízkosti jazera Catahoula Lake. Indiáni dali psovi meno Catahoula – čo v preklade znamená „jasná, číra, priezračná voda“ - zrejme pre priehľadné a tajomne modré oči, tak príznačné pre toto plemeno. Dá sa uvažovať aj o iných zmysloch názvu Catahoula. Existuje indícia, že meno vzniklo nesprávnou interpretáciou výslovnosti „Couthaougoula“, čo by mohol byť výraz Indiánskeho kmeňa Choctaw.
 
 
 
Vzniku plemena Louisianský leopardí pes - Catahoula, môžeme pripisovať zásluhy bojovným Španielom, ktorí v roku 1539 na čele s veliteľom Hernandom De Sotom vkročili na toto územie s túžbou po kolonizácii, zlate a bohactve. So sebou si priviezli tzv. „vojnových psov“, boli to mastify a greyhoundi. Tieto psy sa používali pri lovení zvere, strážení táborov, ale aj na zastrašovanie a vydieranie Indiánov. Keď odchádzali, zanechávali svoje zranené psy na bojisku napospas ich osudu. Zastrašovaní Indiáni sa ich ujali a ďalej ich krížili s červenými vlkmi – vtedy bežnými obyvateľmi tohto územia. Ich potomkovia boli základom Catahouly.
 
 
 
Ďalej sa píše, že v roku 1682 prekročili rieku Mississippi Francúzi. Títo so sebou priviezli vlastných psov, známych ako Beauceron, ktorých používali na lov diviakov. Na mieste ich udivili zvláštne vyzerajúci psi so strašidelnými očami. Zistili, že tento vlk – vyzerajúci ako pes bol úspešný pri love v bažinách, pre jeho veľmi citlivý čuch a plávacie blany na labách. Psi takto mohli ľahko zahnať späť dobytok z močarín. Francúzi si spriatelili týchto vlčích psov a ďalej ich krížili so svojimi psami, s vierou v ešte lepších lovcov, ochrancov, pastierov a spoločníkov. Louisianský leopardí pes - Catahoula ako ju poznáme dnes, je pes, ktorý je výsledok týchto krížení. Je to naozaj zvláštny a tajomný pes s akýmsi oblakom mystickosti okolo svojho strakatého tela.
 
 
 
Louisianský leopardí pes - Catahoula kedysi smerovala k vyhynutiu kvôli nevyberavému kríženiu. Preto niektorí chovatelia vyhľadávali tých najlepších a tak mali najlepšie vrhy z celého štátu. Od roku 1951 sa vedú prvé záznamy o registrácii jedincov. Majiteľka a chovateľka týchto jedinečných psov Betty Ann Eaves založila National Association of Louisiana Catahoulas (NALC). Vlastnila podrobné záznamy chovu a preto sa jej podarilo získať pre Catahoulu plemennú knihu. Betty a jej NALC je zodpovedná za záchranu Louisianského leopardieho psa a vďaka jej úsiliu sa v roku 1979 Louisianský leopardí pes - Catahoula stala oficiálnym národným plemenom štátu Louisiana, USA.
 
 
CATAHOULA je:
- mohutný pes po MASTIFovi 
- mrštný a rýchly po CHRTovi
- nebojácny a sebavedomý po BEAUCERONovi.
 
 
Pekne spracované video o histórii plemena si môžete pozrieť tu:
 
 
 
Zdroje:
www.louisianskyleopardipes.sk
www.catahoula.sk
časopis PESPLUS, číslo 1, január 2012