Ak máte záujem o Louisianského leopardieho psa, kontaktujte nás:
If you are interested in Louisiana Catahoula dog, contact us:
+421 908 755 031 / wyanets@gmail.com
 
 
 !!! NA PREDAJ / FOR SALE !!!
 
 
LEOPARDIE ŠTENIATKA / CATAHOULA PUPPIES
 
 

*** ČAKÁME  ŠTENIATKA - vrh "K" ***

 

*** PUPPIES ARE EXPECTED - litter "K" ***

 

* FEBRUÁR 2021 / FEBRUARY 2021 *

 

***********************************

 

*** PRIPRAVUJEME / PREPARING: ***

 

 

ŠTENIATKA - VRH "L" - * JÚN 2021 *

PUPPIES - LITTER "L" - * JUNE 2021 *

 

 

!!! PRIJÍMAME REZERVÁCIE / WE ACCEPT DEPOSITS !!!

 

KONTAKTUJTE NÁS / CONTACT US:
+421 908 755 031 / wyanets@gmail.com

fb: @wyanets.catahoulas.kingdom

 

 
 
 
ŠTENIATKA K DISPOZÍCII / AVAILABLE PUPPIES:

 

                                                                        

Nie sú k dispozícii žiadne šteniatka.

Najbližšie voľné leopardie šteniatka:
* vrh "K" - Február 2021 *

* vrh "L" - Jún 2021 *
Rezervujte si Vaše šteniatko TERAZ!!!

No available puppies.

The closest planned Catahoula pups:

* litter "K" - February 2021 *

* litter "L" - June 2021 *

Reserve you puppy RIGHT NOW!!!

 

contact: wyanets@gmail.com

 

 

 

 

 

 

aktualizácia/update: 08.01.2021